3D сканиране гр. Созопол

3D сканиране гр. Созопол

3D сканиране гр. Созопол За нуждите на бъдещо проектиране е изработена подробна геодезическа снимка на базата на подробно 3Д сканиране. Изключително подробния 3Д модел дава пълна геометрична информация за сканирания модел https://youtu.be/Vsrd_OeIuMQ Реализирани...
3D Лазерно сканиране на Голямата Базилика

3D Лазерно сканиране на Голямата Базилика

3D Лазерно сканиране на „Голямата Базилика“ Геодезическата снимка е изготвена във връзка с проектни проучвания за бъдеща реставрация на Голямата базилика, намираща се в национален историко-археологически резерват „Плиска“. В случая е използван...