Геодезия, фотограметрия, кадастър

„ГЕО.КАД“ЕООД

„ГЕО.КАД“ЕООД е основано през 2002г. и развива своята дейност в сферата на геодезията, фотограметрията и кадастъра. Ние сме екип от трудолюбиви и отдадени на работата геодезисти . През годините ние изградихме репутация за предоставяне на бързи, качествени и ефективни продукти и проучвания за нуждите на вашия проект.

гео.кад еоод

Най-добрият продукт на най-конкурентни цени!

За да предложим на нашите клиенти най-добрия продукт на най-конкурентни цени, ние продължаваме да използваме най-новите технологии за набиране на геопространсвени данни.

Нашата цел е да гарантираме, че вашият проект е завършен по най-икономичен и практичен начин.

Документи

Нашите услуги

ГЕОДЕЗИЯ

Геодезията изисква мобилност на персонала и оперативност при вземане на решения. Ние изпълняваме геодезическите работи използвайки методики и технологии, подбрани специално за всяка конкретна задача и проект.

Последно ниво на оборудване и специализирани програмни модули несъмнено влияят на крайния резултат.

Нашите Услуги

КАДАСТЪР

За нас няма непознати дейности свързани с изработването и поддържането на кадастрални и специализирани карти.

Промяна на кадастралната карта се налага при промяна на границите на поземлен имот (ПИ), на контура на сграда или на самостоятелен обект.

Още наши услуги

ФОТОГРАМЕТРИЯ

Фотограметричния метод за събиране на подробни геопространствени данни за територията има голямо приложение в: устройственото планиране, инвестиционното проектиране, при създаване и обновяване на планове и карти, за триизмерно визуализиране, ортофотопланове за археологически обекти, реклама и много други.

Още Наши Услуги

3D ЛАЗАРНО СКАНИРАНЕ

Лазерното сканиране намира ключово влияние при изпълнението на инженерни дейности в строителството и в промишлените предприятия.

Основното предимство на технологията е възможността детайлно и с висока точност да бъде пространствено определен всеки един обект, независимо от местоположението му.

Услугата е изключително полезна при изследване на деформации по повърхността на големи обекти и в затворени помещения.

Технологията може да бъде използвана за мониторинг на строителни и инфраструктурни съоръжения, археологически и исторически обекти и др.

Още наши услуги

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Извеждането на стойност за обект предмет на оценка е основна цел в процеса на оценяване на недвижими имоти. При извеждането на стойност за недвижим имот, оценителят прилага различни подходи, за да постигне този краен резултат. В рамките на всеки подход се групират по няколко метода за оценка, като всеки от тези методи въпреки специфичните си отлики следва основната концепция и общите принципи на подхода, към който е отнесен.

Възложители

„ГЕО.КАД” ЕООД