Геодезия, фотограметрия, кадастър

„ГЕО.КАД“ЕООД

„ГЕО.КАД“ЕООД е основано през 2002г. и развива своята дейност в сферата на геодезията, фотограметрията и кадастъра. Ние сме екип от трудолюбиви и отдадени на работата геодезисти . През годините ние създадохме репутация за предоставяне на бързи, качествени и ефективни проучвания за нуждите на вашия проект.

Геодезия, фотограметрия, кадастър

„ГЕО.КАД“ЕООД

„ГЕО.КАД“ЕООД е основано през 2002г. и развива своята дейност в сферата на геодезията, фотограметрията и кадастъра. Ние сме екип от трудолюбиви и отдадени на работата геодезисти . През годините ние създадохме репутация за предоставяне на бързи, качествени и ефективни проучвания за нуждите на вашия проект.

най-добрият продукт на най-конкурентни цени

За да предложим на нашите клиенти най-добрия продукт на най-конкурентни цени, ние продължаваме да използваме най-новите технологии за набиране на геопространсвени данни.

Нашата цел е да гарантираме, че вашият проект е завършен по най-икономичен и практичен начин.

Oборудване

Високата цена на оборудването е възпиращ фактор за много компании предлагащи специализирани геодезически услуги. Въпреки това, за много от нашите клиенти тези услуги не са просто екстри, а необходимост. Ние, обаче сме готови да изпълним и най-високите изисквания на нашите клиенти свързани с по-точни и по-детайлни заснемания на определени обекти.

Техническо обезпечение от:

„Гео.Кад“ ЕООД е одобрена за финансиране по проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Изпълнението на проекта цели да се преодолее недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Чрез финансовата помощ ще се осигури оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от създалата се ситуация и ще се осигури стабилност на работните места във фирмата.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лв. От тях европейско финансиране: 8 500 лв. и национално финансиране 1 500 лв. Средствата са отпуснати по „Оперативна програма иновации и конкурентно способност“

Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Край на проекта: 02.12.2020 г.

„ГЕО.КАД” ЕООД

Имате запитване?

Обадете ни се на телефони:
тел./факс: +359 56 54 12 12
GSM: +359 878 170092
GSM: +359 878 170091

Пишете ни:
geo.cad@dir.bg

Заповядайте в офиса ни на адрес:
гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ 120, ет.3, офис 301