Нашите услуги

ГЕОДЕЗИЯ

„ГЕО.КАД“ЕООД

Геодезията изисква мобилност на персонала и оперативност при вземане на решения. Ние изпълняваме геодезическите работи използвайки методики и технологии, подбрани специално за всяка конкретна задача и проект.

Последно ниво на оборудване и специализирани програмни модули несъмнено влияят на крайния резултат.

Добрата материална база и натрупаният опит ни позволяват да прадлагаме геодезически услуги във всички отрасли на производството

Основни дейности

ГЕОДЕЗИЯ

Геодезията изисква мобилност на персонала и оперативност при вземане на решения. Ние изпълняваме геодезическите работи използвайки методики и технологии, подбрани специално за всяка конкретна задача и проект.

КАДАСТЪР

За нас няма непознати дейности свързани с изработването и поддържането на кадастрални и специализирани карти.
Промяна на кадастралната карта се налага при промяна на границите на поземлен имот (ПИ), на контура на сграда или на самостоятелен обект.

ФОТОГРАМЕТРИЯ

Фотограметричния метод за събиране на подробни геопространствени данни за територията има голямо приложение в устройственото планиране, инвестиционното проектиране, при създаване и обновяване на планове и карти.

3D ЛАЗАРНО СКАНИРАНЕ

Лазерното сканиране намира ключово влияние при изпълнението на инженерни дейности в строителството и в промишлените предприятия. 

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Извеждането на стойност за обект предмет на оценка е основна цел в процеса на оценяване
на недвижими имоти.

„ГЕО.КАД” ЕООД

Имате запитване?

Обадете ни се на телефони:
тел./факс: +359 56 54 12 12
GSM: +359 878 170092
GSM: +359 878 170091

Пишете ни:
geo.cad@dir.bg

Заповядайте в офиса ни на адрес:
гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ 120, ет.3, офис 301