Нашите услуги

ФОТОГРАМЕТРИЯ

„ГЕО.КАД“ЕООД

Фотограметричния метод за събиране на подробни геопространствени данни за територията има голямо приложение в:

  • устройственото планиране,
  • инвестиционното проектиране,
  • при създаване и обновяване на планове и карти,
  • за триизмерно визуализиране,
  • ортофотопланове за археологически обекти,
  • реклама
  • и много други.

Основни дейности

ГЕОДЕЗИЯ

Геодезията изисква мобилност на персонала и оперативност при вземане на решения. Ние изпълняваме геодезическите работи използвайки методики и технологии, подбрани специално за всяка конкретна задача и проект.

КАДАСТЪР

За нас няма непознати дейности свързани с изработването и поддържането на кадастрални и специализирани карти.
Промяна на кадастралната карта се налага при промяна на границите на поземлен имот (ПИ), на контура на сграда или на самостоятелен обект.

ФОТОГРАМЕТРИЯ

Фотограметричния метод за събиране на подробни геопространствени данни за територията има голямо приложение в устройственото планиране, инвестиционното проектиране, при създаване и обновяване на планове и карти.

3D ЛАЗАРНО СКАНИРАНЕ

Лазерното сканиране намира ключово влияние при изпълнението на инженерни дейности в строителството и в промишлените предприятия. 

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Извеждането на стойност за обект предмет на оценка е основна цел в процеса на оценяване
на недвижими имоти.

„ГЕО.КАД” ЕООД

Имате запитване?

Обадете ни се на телефони:
тел./факс: +359 56 54 12 12
GSM: +359 878 170092
GSM: +359 878 170091

Пишете ни:
geo.cad@dir.bg

Заповядайте в офиса ни на адрес:
гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ 120, ет.3, офис 301